PIASKI DROBNO-, ŚREDNIO- I GRUBOZIARNISTE

RODZAJ KRUSZYWA ZGODNOŚĆ Z NORMĄ WYKONYWANE BADANIA
PEŁNE WSTĘPNE TYPU KONTROLNE
0-2 mm PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu” wykonane w FERROCARBO Sp. z o. o. Zakład Badań Laboratoryjnych wykonane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gónictwa Skalnego wykonywane w laboratorium centralnym SKSM S.A.
0-1 mm
0,5-4 mm
zasypowe PN-S 02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”    

ŻWIRY JEDNO- I WIELOFRAKCYJNE

RODZAJ KRUSZYWA ZGODNOŚĆ Z NORMĄ WYKONYWANE BADANIA
PEŁNE WSTĘPNE TYPU KONTROLNE
2-8 mm PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu” wykonane w FERROCARBO Sp. z o. o. Zakład Badań Laboratoryjnych wykonane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gónictwa Skalnego wykonywane w laboratorium centralnym SKSM S.A.
8-16 mm
16-32 mm
2-16 mm
2-32 mm

MATERIAŁY KRUSZONE

RODZAJ KRUSZYWA ZGODNOŚĆ Z NORMĄ WYKONYWANE BADANIA
PEŁNE WSTĘPNE TYPU KONTROLNE
mieszanka 0-4 mm PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu” wykonane w FERROCARBO Sp. z o. o. Zakład Badań Laboratoryjnych wykonane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gónictwa Skalnego oraz FERROCARBO Sp. z o. o. Zakład Badań Laboratoryjnych wykonywane w laboratorium centralnym SKSM S.A.
4-8 mm
8-16 mm
11,2-22,4 mm
0-31,5 mm PN-S 06102 „Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”
0-63 mm

MIESZANKI NATURALNE PIASKOWO – ŻWIROWE

RODZAJ KRUSZYWA ZGODNOŚĆ Z NORMĄ WYKONYWANE BADANIA
PEŁNE WSTĘPNE TYPU KONTROLNE
0-8 mm PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu” wykonane w FERROCARBO Sp. z o. o. Zakład Badań Laboratoryjnych wykonane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gónictwa Skalnego wykonywane w laboratorium centralnym SKSM S.A.
0-16 mm
0-32 mm
0-63 mm

POZOSTAŁE MATERIAŁY

RODZAJ KRUSZYWA BADANIA KONTROLNE
pospółka wykonywane w laboratorium centralnym SKSM S.A.
kamień sortowany do 120 mm
ziemia z nadkładu

Do każdej partii sprzedawanego materiału na życzenie wystawiane są deklaracje zgodności kruszywa ze specyfikacją przedstawioną przez klienta.