Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Szczecińskich Kopalniach Surowców Mineralnych S.A. dla klientów/kontrahentów oraz przyszłych klientów

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Róża Słowy-Struzik
e-mail: iod@sksm.com.pl

Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zmienia się sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.

 1. Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją umów, usług i zleceń handlowych przez Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.
  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów, usług i zleceń handlowych jest Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. z siedzibą przy ul. Tartacznej 9, 70-893 Szczecin (dalej SKSM S.A.).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez SKSM S.A. mogą Państwo skontaktować się z nami mailowo: iod@sksm.com.pl
 3. SKSM S.A. przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:
  • podstawowe dane identyfikacyjne,
  • dane adresowe dotyczące miejsc realizacji usług np. załadunku i rozładunku,
  • dane wynikające z obowiązku prawnego np. przepisów podatkowych i rachunkowych,
  • dane kierowców, pojazdów, naczep,
  • dane klientów i kontrahentów niezbędne do realizacji umów.
 4.  Państwa dane przetwarzane są:
  • w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  • do wypełnienia zobowiązań umownych lub wykonania usługi i kontraktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • w celu obsługi zgłoszeń które do nas Państwo kierujecie (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  • w systemach informatycznych Administratora Danych Osobowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • w celu kontaktowania się z Państwem na potrzeby zobowiązań umownych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed klientem lub kontrahentem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Jako SKSM S.A. dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji, w tym w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, jak również podczas realizacji umów, usług i zleceń handlowych dla SKSM S.A., Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • dostawcom usług zaopatrujących SKSM S.A. w rozwiązania techniczne oraz umożliwiające prace w systemach IT i zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług informatycznych, dostawcom pocztowym);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz księgowo administracyjnych;
  • dostawcom usług transportowych;
  • Instytucjom Państwowym ;
  • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 6. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych.
 7. W związku z przetwarzaniem przez SKSM S.A. Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, zażądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych.
 8. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy skontaktować się z SKSM S.A. poprzez e-mail, telefonicznie lub osobiście w siedzibie SKSM S.A.
 9. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych w zakresie niezbędnym do podpisania umowy i wykonania usług oraz danych wynikających z przepisów prawa (np. prawo handlowe, prawo podatkowe) jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku nie podania danych niezbędnych do podpisania umowy, wykonywania usług lub danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych nie będą mogli Państwo korzystać z usług lub możemy odmówić podpisania umowy.
 11. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny, poprzez tzw. profilowanie.